Skarpnäcks överlärardistrikt

SE/SSA/0300:

1924-1945 (-1963)

Skarpnäcks (gamla) folkskola vid Kärrtorpsvägen 64 uppfördes 1929 efter ritningar av arkitekt Georg A. Nilsson. Skolan tillhörde Enskede överlärardistrikt 1929/30-1930/31 (se/ssa/1207). Skarpnäcks överlärardistrikt (ö.d.) bildades h.t. 1931 och upphörde v.t. 1945 då verksamheten övertogs av Hammarby överlärardistrikt (se/ssa/0277).

Arkivet innehåller inte bara vanliga betygskataloger utan även särskilda betygskataloger för träslöjd 1924-1943 (D 2 B). In- och utskrivningsböcker 1934-1963 (D 1) och förteckningar över kolonibarn 1932-1949 (D 4) omfattar även Hammarby folkskola/ö.d.

Uppdaterad