Sjöbefälsskolan i Stockholm

1841-1982

SE/SSA/1194

Kungl. Maj:t beslöt 1841 att statliga navigationsskolor skulle inrättas runt om i landet. Den 25 augusti samma år bildades en direktion för Navigationsskolan i Stockholm. Undervisningen startade den 3 oktober 1842 i förhyrda lokaler vid Högbergsgatan 26. Redan den 1 oktober 1844 togs en nyuppförd skolbyggnad vid Mosebacke torg i bruk. Där fanns skolan fram till november 1907 då det nya skolhuset på Stigberget, adress Stigbergsgatan 30, stod klart. Från allra första början var det endast nautiska elever som utexaminerades, i maj 1843 förrättades den första styrmans- och sjökaptensexamina. 1851 utexaminerades de första maskinisterna.

Den första kvinnliga eleven mottogs så tidigt som 1854, men det var först i början av 1970-talet som skolan fick sin första kvinnliga sjökapten, som också blev Sveriges första kvinnliga navigationslärare. Åren 1851-1912 utexaminerades ångfartygbefälhavare och under ett antal år, 1872-1890, bedrev skolan även undervisning för lokomotivförare. Navigationskolan ändrade namn till Sjöbefälsskolan 1951 och upphörde den 19 maj 1982.

Register till skepparexamen

Sök i Stadsarkivets register till skepparexamen för perioden 1964-12-21 till 1985-07-01

Uppdaterad