Sätherstens nödhjälpsfond

Sätherstens nödhjälpsfond

1905-1931

SE/SSA/1404

Källarmästare och vinskänken Erik Säthersten köpte fastigheten Typhon 2 vid Västerlånggatan 68, år 1857. Stiftelsen "Erik Sätherstens nödhjälpsfond för verkligt behövande arbetare i Stockholm" bildades 1860 då makarna Sätherstens testamente upprättades. 1905, då båda makarna var avlidna, organiserades stiftelsens verksamhet och året därpå utdelades de första bidragen.

Arkivet består av protokoll, huvudböcker och kassaböcker. En historik över verksamheten, daterad 1960, ingår i volym A:5.

Uppdaterad