Samfundet S:t Erik

1901-1919

SE/SSA/0653

Samfundet S:t Erik är en ideel förening som stiftades 1901 för att värna om Stockholms historia, kultur och skönhetsvärden.

Arkivet består av fyra volymer innehållande medlemsmatriklar, brev och räkenskaper. Björn Hallerdt, f.d. stadsantikvarie vid Stockholms stadsmuseum, har skrivit "En krönika om Samfundet S:t Erik 100 år" (Stockholm 2001).

Uppdaterad