Sällskapet

Sällskapet

1800-1925

SE/SSA/0934

Sällskapet, även kallat Stora Sällskapet, var ett herrsällskap som stiftades den 1 december1800. Förebild var "La societé", en exklusiv klubb som bildats i Stockholm 1786, från början avsedd för diplomater och legationspersonal. Claes Lundin har skrivit jubileumsboken "Sällskapet 1800-1900" (Stockholm 1900).

Arkivet innehåller t.ex. protokoll 1801-1925 och inventarieförteckningar 1800-1893.

Uppdaterad