Sällskapet Souers de Charité

Sällskapet Souers de Charité

1877-1938

SE/SSA/0681

Sällskapet Souers de Charité bildades 1875 av några skolflickor på Södermalm som genom eget arbete samlade in pengar för att lindra nöden för fattiga barn. 1892 inrättades ett sjukhem för barn på Norrmalm. 1908 flyttades hemmet till en nybyggnad i Stadshagen där det blev kvar till nedläggningen 1938.

I Sällskapets arkiv finns flera handlingar rörande de intagna barnen, exempelvis "Förteckningar över anmälda barn" 1913-1932 (serie D II a), "Journaler för sjukhemmet" 1892-1938 (D III), "Handlingar angående intagna barn" 1900-1930-tal (F IV) och fotografier 1910-1920-tal (ingår i volym F II:1).

Uppdaterad