Sällskapet Jultomtarne

Klädhandlaren Lars Eugène Westin stiftade Sällskapet Jultomtarne efter att ha hjälpt en sjuk och fattig pojke med kläder julen 1870.

Sällskapets huvudsakliga ändamål var just att förse behövande barn med kläder, vilka årligen utdelades runt jul, men även att genom fester och på andra sätt söka göra julen glad för barnen. I arkivet ingår t.ex. jubileumsskrifter och fotografier (serierna H I-II).

Uppdaterad