Sällskapet de gamlas vänner

Sällskapet de gamlas vänner

1895-1990

SE/SSA/0710

Ett ålderdomshem för medellösa kvinnor öppnades på Garvargatan 3 år 1896. Året innan hade Sällskapet de gamlas vänner bildats och startat en insamling för ordnandet av ett sådant hem. "Hemmet för gamla", som det kallades, var unikt då det var det första som erbjöd enkelrum till sina boende. 1911 flyttade man till ett nyuppfört hus i Enskede.

En hel del handlingar saknas från Sällskapets verksamhet, däribland protokoll perioden 1922-1957. Protokoll 1958-1990 samt en del räkenskaper och fotografier finns inte upptagna i arkivförteckningen.

Uppdaterad