Sällskapet de fattigas vänner

Sällskapet de fattigas vänner:1826-1913

Sällskapet de fattigas vänner kom till på initiativ av källarmästaren Engelbrekt Lindström och viktualiehandlaren Johan Algéen. Orsaken var att de ville verka för något gott till minne av prins Karls (Karl XV) födelse den 3 maj 1826. Sällskapet sökte hjälpa fattiga från alla samhällsklasser.

När sedan Karl XV blev Sällskapets beskyddare 1841 och överlämnade gåvor i form av kläder för utdelning till fattiga barn ändrades inriktningen. Hädanefter riktades Sällskapets insatser mot att hjälpa fattiga barn.

Sällskapet har inte efterlämnat något eget arkiv.

Sporadiskt bevarade handlingar förekommer i arkiven

Johan Otto Abrahamsons samling (se/ssa/0366) och

Abrahamsonska släktarkivet (se/ssa/0895).

Uppdaterad