Sällskapet Bönan ("B-n")

Sällskapet Bönan ("B-n"):1884-1976SE/SSA/1038

Sällskapet Bönan bildades den 26 februari1884 på restaurang Remmaren, Österlånggatan 34. Syftet tycks från början inte ha varit annat än ett trivsamt umgänge. Man träffades en gång i veckan och spelade, sjöng och deklamerade. Efter några år inrättades en begravningsfond som skulle ge hjälp åt avlidna medlemmars änkor. Från att ursprungligen ha varit en herrklubb tillkom 1959 en damklubb inom föreningen.

Arkivet består av protokoll, däribland s.k. "nachspielsprotokoll", revisions- och verksamhetsberättelser, stadgar, räkenskaper, medlemsansökningar och en historik

Uppdaterad