Sällskapet Barnavård

Sällskapet Barnavård

1883-1964

SE/SSA/0707

Sällskapet Barnavård, bildat 5 februari1900, hade till uppgift att utbilda barnavårdarinnor för senare anställning i familj samt ta emot spädbarn från fattiga hem som inte kunde tas om hand av föräldrarna. 1964 upphörde verksamheten med undervisning och spädbarnsvård.

Sällskapet hade olika adresser på Södermalm till 1916 då man flyttade till en nyuppförd byggnad vid Stadshagsvägen 7, i kvarteret Glaven.

Arkivet har deponerats hos Stockholms stadsarkiv med förbehållet att register över intagna barn och journaler (serierna D 1 A-B) inte är tillgängliga för allmänheten utan medgivande av den fortfarande verksamma styrelsen, tillstånd behövs dock inte vad gäller egen journal eller akt.

I arkivet finns också bl.a. betygshandlingar för barnavårdselever (D 2A-B), personalhandlingar (F 2, fr o m 1883), fastighetshandlingar (F 3) och en mycket väl bevarad fotografisamling (F 4) från hela verksamhetsperioden 1900-1964. De flesta fotografierna utgörs av elevfotografier, flertalet är försedda med elevernas namn och klass.

Uppdaterad