Sällskapet Barnavännerna

Sällskapet Barnavännerna

1873-1989

SE/SSA/0390

Sällskapet Barnavännerna stiftades den 28 januari1870 och hade till ändamål att varje jul dela ut kläder till fattiga, behövande skolbarn. Samtidigt ordnade man en stor fest för barnen. 1911 startade Sällskapet en egen sommarkoloni för barn i Stockholms skärgård, Barnavännernas Julflaggekoloni.Den lades ned 1931 i brist på pengar.

Sällskapets verksamhet finasierades genom medlemsavgifter, insamlade gåvor, försäljning av jul- och nyårskort, diverse publikationer, "jultomteknappar" och framförallt "Barnens julflagga". Bidrag lämnades också från en del ideella föreningar.

I arkivet förekommer t.ex. matriklar 1873-1959 (D 1A-B), förvaltningsberättelser 1870-1988, spridda år(B 2), förteckningar över barn 1878-1962 (D 2) och fotografier 1906-1955, odaterade (F 4).

Uppdaterad