Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem (Sabbatsbergs fattighus)

SE/SSA/0053: 1750-1970

Sabbatsbergs fattighus inrättades 1752. Det bytte namn 1899 till Sabbatsbergs ålderdomshem och 1942 till Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem. Verksamheten pågår fortfarande. Vid 1700-talets mitt ålåg det varje församling att sörja för sina fattiga och fattighus inrättades för de flesta församlingarna inom dess geografiska område. Storkyrko- och Riddarholmsförsamlingarna samt Tyska, Finska och Fransk-Reformerta församlingarna inköpte egendomen Sabbatsberg 1751 för ordnande av fattighus för sina församlingar. Året därpå intogs de första fattighjonen. Stockholms stads fattigvårdsnämnd blev huvudman för inrättningen 1865 (1971 övertogs verksamheten av Stockholms läns landsting).

År 1868 flyttade Klara församlings fattighus till Sabbatsberg. 1872 öppnades två logementbyggnader för fattighjon från Jakob och Johannes, Kungsholms, Adolf Fredriks och Hedvig Eleonora församlingar. Fattigvårdsnämndens avsikt var att centralisera de norra församlingarnas fattigvård.

Arkivet omfattar ca 80 hm och innehåller exempelvis intagningshandlingar 1750-1915 (F 1), rapportböcker 1806-1864 med anteckningar om händelser rörande fattighus och fattighjon (F 4), fotografier 1880-1965 (F 9) och räkenskaper 1751-1970, spridda år (G 1-G 11).

Uppdaterad