Rotemansarkivet Rote 34, Årstaroten

 SE/SSA/0032/03/34 

När Brännkyrka kommun inkorporerades med Stockholms stad den 1 januari 1913 uppgick den mantalsskrivna folkmängden i Brännkyrka till ca 25.000 personer. Brännkyrka församling indelades samtidigt i två rotar: rote 32 Enskederoten, omfattande östra delen,och rote 33 Liljeholmsroten, omfattande västra delen. Eftersom folkmängden beräknades öka till drygt 20.000 personer i 33:e roten redan under 1914 beslöt stadsfullmäktige att en tredje rote skulle bildas den 1 januari 1914, kallad rote 34 Årstaroten.

Rote 34 Årstaroten kom att omfatta hela västra delen av Brännkyrka församling med undantag för den nordligaste del som utgjordes av före detta municipalsamhället Liljeholmen som även fortsättningsvis kallades rote 33 Liljeholmen.

Rotens namn

  • Årstaroten 1914–30 juni 1926

Rotemansexpeditionens adress 

  • Nybodavägen 1, Midsommarkransen 1914–30 juni 1926

Tjänstgörande rotemän

  • Theodor Wijkenstam (sedan rote 10) 1914–1921
  • Arvid Wallin (från rote 10) 1921–1926

Årstarotens arkiv omfattar 4,5 hm, tiden 1912–1926. Verksamhetstiden var 1 januari 1914–30 juni 1926.

Uppdaterad