Rotemansarkivet Rote 32, Enskederoten

SE/SSA/0032/03/32 

När Brännkyrka kommun inkorporerades med Stockholms stad den 1 januari 1913 uppgick den mantalsskrivna folkmängden i Brännkyrka till ca 25.000 personer. Samtidigt inrättades två rotar inom Brännkyrka församling: Rote 32 Enskederoten och rote 33 Liljeholmsroten. En tredje rote bildades i januari året därpå, 1914, kallad rote 34 Årstaroten. Rote 32 Enskederoten omfattade östra delen av Brännkyrka församling.

Rotens namn

  • Enskederoten 1913–30 juni1926

Rotemansexpeditionens adresser

  • Björkvägen 72 B Januari–september 1913
  • Kolonivägen 40 Oktober 1913–1916
  • Margaretavägen 112 1916–30/6 1926

Tjänstgörande rotemän

  • Gustaf Öström (sedan rote 2 och 3) 1913–1916
  • Karl Allan Blomqvist 1916–1918
  • Gunnar Haglund 1918–1926

Enskederotens arkiv omfattar 3,9 hm, tiden 1912–1926. Verksamhetstiden var 1 januari 1913–30 juni 1926.

Uppdaterad