Rotemansarkivet Rote 30, Birkaroten

SE/SSA/0032/03/30 

Folkmängden i Matteus församling uppgick vid årsskiftet 1909/1910 till drygt 30.000 personer, varav ca 20.000 var mantalsskrivna i rote 27 Karlbergsroten. Mantalsnämnden föreslog därför att en ny rote skulle inrättas eftersom antalet invånare inom en rote inte borde överstiga 12.000 personer. Större befolkningssiffror innebar för stor belastning för rotemansexpeditionen vid mantalsskrivningen av de boende i roten.

Den 1 oktober 1911 delades därför rote 27 till två rotar: den västra delen, rote 27, behöll namnet Karlbergsroten och den nya östra roten, fick namnet rote 30 Birkaroten.

Rotens namn

  • Birkaroten 1 oktober 1911–30 juni 1926

Tjänstgörande roteman

  • Vilhelm Bengtsson (från rote 27) 1911–30 juni 1926

Rotemansexpeditionens adress

  • Tomtebogatan 5 1911–30 juni 1926

Birkarotens arkiv omfattar 3,4 hm, tiden 1903–1927. Verksamhetstiden var i oktober 1911–30 juni 1926.

Uppdaterad