Rotemansarkivet Rote 22, Vasaroten

SE/SSA/0032/03/22

Den 1 oktober 1897 inrättades en ny rote, rote 22 Norrtullsroten, inom Adolf Fredriks församling. Samtidigt ändrades rotegränserna och församlingens äldre rotar bytte namn. Rote 22 kallades under en kort tid, 1905–1906, för Karlbergsroten.

På grund av den livliga nybyggnadsverksamheten ökade folkmängden kraftigt i Adolf Fredriks församling från ca 1880 till 1900–talets början. Kungl. Maj:t beslöt därför att församlingen skulle delas till tre den 1 maj 1906: Adolf Fredriks, Gustav Vasa och Matteus församlingar. Efter delningen ändrade rote 22 namn till Vasaroten och kom att höra till Gustav Vasa församling.

Rotens namn

  • Norrtullsroten 1 oktober 1897–30 september 1905
  • Karlbergsroten 1oktober 1905–30 april 1906
  • Vasaroten 1 maj 1906–30 juni 1926

Tjänstgörande roteman

  • Elof Ohlsson 1897–1926

Rotemansexpeditionens adresser

  • Karlbergsvägen 8 1897–1904
  • Dalagatan 50 1904–1906
  • Norrtullsgatan 21 1906–1914
  • Norrtullsgatan 10 A 1914–30 juni 1926

Vasarotens arkiv omfattar 5,4 hm, tiden 1897–1930. Verksamhetstiden var 1 oktober 1897–30 juni 1926.

Uppdaterad