Rotemansarkivet Rote 21, Vanadrisroten

SE/SSA/0032/03/21

Rote 21 Vanadisroten tillkom den 1 januari 1893 efter delning av rote 8 Roslagsroten och tillhörde först Jakobs och Johannes gemensamma församling. Den 1 maj 1907 genomfördes en delning av församlingen. Den ena benämndes därefter Jakobs församling och den andra Johannes församling.. Gränsen mellan församlingarna drogs vid Lutternsgatan, f.d. östra delen av Kungsgatan. Rote 21 kom att omfatta Johannes församlings norra del. Skiljegränsen mellan rotarna 8 och 21 gick vid Odengatan.

Rotens namn

  • Vanadisroten (rote 21) 1893–30 juni 1926
  • Jakobs norra rote med Johannis (rote 8) 1878–1892

Tjänstgörande roteman

  • John Holm 1893–1926

Rotemansexpeditionens adresser

  • Ingemarsgatan 10 1893 (januari–april)
  • Surbrunnsgatan 30 1893–1896
  • Surbrunnsgatan 35 1896–1915
  • Surbrunnsgatan 21 1915–1926
  • Vanadisrotens arkiv omfattar 8,5 hm, tiden 1892–1930. Verksamhetstiden var 1 januari 1893–30 juni 1926.

Uppdaterad