Rotemansarkivet Rote 20, Narvaroten

SE/SSA/0032/03/20

I Hedvig Eleonora (Ladugårdslands) församling fanns från rotemanssystemets inrättande 1878 rote 11 Ladugårdslands/Östermalms östra rote med Djurgården, rote 10 Ladugårdslands/Östermalms mellersta rote och rote 9 Ladugårdslands/Östermalms västra rote.

Inflyttningen till de tre rotarna i Hedvig Eleonora församling ökade betydligt under 1880-talets andra hälft. En fjärde rote, rote 20 Narvaroten, inrättades därför 1891. Roten bildades genom delning av rote 11. Djurgården tillhörde fortsättningsvis rote 20. Den 1 oktober 1899 överflyttades Svea första artilleriregemente och Livgardet till häst från rote 20 Narvaroten till rote 10 Nybroroten.

Kungl. Maj:ts beslöt att dela församlingen till tre den 1 maj 1906: Hedvig Eleonora, Engelbrekt och Oscar. Efter församlingsdelningen kom rote 20 Narvaroten att tillhöra Oscars församling.

Rotens namn

  • Ladugårdslands (Östermalms) östra rote med Djurgården (rote 11) 1878–1890
  • Narvaroten (rote 20) 1891–30 april 1906
  • Narvaroten (rote 20) 1/5 1906–30 juni 1926

Tjänstgörande rotemän

  • Ludvig Ekermann 1891–1922
  • Ebbe Ekermann (från rote 31) 1922–1926

Rotemansexpeditionens adresser

  • Storgatan 36 1891–1893
  • Storgatan 34 1893–1922
  • Styrmansgatan 6 1922–30/6 1926
  • Narvarotens arkiv omfattar 7,7 hm, tiden 1890–1930. Verksamhetstiden var 1 januari 1891–30 juni 1926.

Uppdaterad