Rotemansarkivet Rote 19, Skinnarviksroten

SE/SSA/0032/03/19 

De första rotarna i Maria församling kallades rote 15 Maria östra roteoch rote 16 Mariavästra rote. Rote 19 Maria norra rote bildades genom delning av rote 15 den 1 januari 1887. Orsaken till delningen var den växande folkmängden i rote 15 vilken medförde ökad belastning för områdets rotemansexpedition.

År 1894 bytte de tre rotarna namn till: rote 15 Maria kyrkorote, rote 16 Tantoroten och rote 19 Skinnarviksroten.

Rote 19 Skinnarviksroten omfattade Maria församlings nordvästra del. Efter 1916 utvidgades rotens område till att även omfatta några kvarter väster om Mariatorget (Adolf Fredriks torg).

Rotens namn

  • Maria norra rote 1887–1893
  • Skinnarviksroten 1894–30 juni 1926

Tjänstgörande rotemän

  • August Nordwall (från rote 16) 1887–1912
  • Sven Hesselman 1912–1926

Rotemansexpeditionens adresser

  • Hornsgatan 66 1887
  • Hornsgatan 46 1887–1888
  • Hornsgatan 26 1888–1905
  • Bellmansgatan 6 1905–1913
  • Hornsgatan 68 1913–30 juni 1926

Skinnarviksrotens arkiv omfattar 6,8 hm, tiden 1887-1930. Verksamhetstiden var 1 januari 1887-30 juni 1926.

Uppdaterad