Rotemansarkivet Rote 17, Kronobergsroten

SE/SSA/0032/03/17

Ursprungligen fanns endast en rote i Kungsholms församling (Ulrika Eleonora), rote 4 Kungsholmsroten. Till följd av befolkningsökningen under 1880-talet blev belastningen för en enda rotemansexpedition för hög. En ny rote inrättades därför genom delning av rote 4 den 12 februari 1885. Rote 4 Kungsholmsroten namnändrades till Kungsholms östra rote,medan den nya roten fick namnet rote 17 Kungsholms västra rote. År 1894 erhöll rotarna namnen rote 4 Kungsbroroten och rote 17 Kronobergsroten.

Kungsholms församling delades till två den 1 januari 1925: Kungsholms församling omfattande den östra delen av Kungsholmen och den nybildade S:t Görans församling den västra delen. Rote 17 Kronobergsroten tillhörde fortsättningsvis Kungsholms församling.

Rotens namn

 • Kungsholmens västra rote 12 februari 1885–1893
 • Kronobergsroten 1894–30juni 1926

Rotemansexpeditionens adresser

 • Pilgatan 9 12 februari–september 1885
 • Fleminggatan 54 A oktober 1885–1897
 • Fleminggatan 41 A 1897–1903
 • Kungsholmsgatan 28 1903–1916
 • Polishuset, Agnegatan 1916–1917
 • S:t Eriksgatan 61 1917–1924
 • Inedalsgatan 8 1924–30 juni1926

Tjänstgörande rotemän

 • Claes Beamesh 1885–1899
 • Harald Österdahl 1899–1919
 • Magnus Hjertstrand 1919–1926

Kronobergsroten omfattar 8 hm, tiden 1884-1930. Verksamhetstiden var 12 februari 1885–30 juni 1926.

Uppdaterad