Rotemansarkivet Rote 16, Tantoroten

SE/SSA/0032/03/16

De första rotarna som inrättades i Maria församling efter rotemanssystemets införande 1878 var rote 15 Maria östra roteoch rote 16 Maria västra rote. En tredje rote, rote 19 kallad Maria norra rote, bildades genom delning av rote 15 i januari 1887. År 1894 bytte de tre rotarna namn till: rote 15 Maria kyrkorote, rote 16 Tantoroten och rote 19 Skinnarviksroten.

Ytterligare en rote tillkom inom församlingen i oktober 1911, rote 31 Heleneborgsroten. Rote 16 Tantoroten kom därefter att omfatta församlingens sydvästra del. Efter Högalids församlings tillkomst den 1 januari 1925 överfördes rote 16 Tantoroten från Maria församling till nybildade Högalids församling.

Rotens namn

 • Maria västra rote 1878–1893 (Maria Magdalena församling)
 • Tantoroten 1894–1924 (Maria Magdalena församling)
 • Tantoroten 1925–30 juni 1926 (Högalids församling)

Tjänstgörande rotemän

 • August Nordwall (sedan rote 19) 1878–1886
 • O. Gustaf Söderberg 1887–1915
 • Edvin Lindsköld 1915–1925
 • John Bergqvist 1925–1926

Rotemansexpeditionens adresser

 • Hornskroken 2 januari–mars 1878
 • Hornsgatan 64 april 1878-1883
 • Hornsgatan 66 1883–1886
 • Hornsgatan 87 1886–1887
 • Hornstullsgatan 6 1887–1891
 • Brännkyrkagatan 102 (Hornskroken) 1891–1892
 • Hornsgatan 75 B 1892–1902
 • Krukmakargatan 22 1902–30 juni 1926

Tantorotens arkiv omfattar 10,5 hm, tiden 1877–1929. Verksamhetstiden var 1 januari 1878–30 juni 1926.

Uppdaterad