Rotemansarkivet Rote 14, Skanstullsroten och Katarina mellanrote

SE/SSA/0032/03/14

De första rotarna i Katarina församling var rote12 Katarina sydöstra rote, rote 13 Katarina norra rote och rote 14 Katarina sydvästra rote vilka bildades när rotemanssystemet infördes 1878. År 1887 namnändrades rote 12 till Katarina östra rote och rote 14 till Katarina västra rote, medan rote 13 behöll sitt namn Katarina norra rote. Några år senare, 1894, ändrades namnen igen till rote 12 Barnängsroten, rote 13 Stadsgårdsroten och rote 14 Skanstullsroten.

Den alltmer ökade folkmängden i området ledde till en allt större belastning på rotemansexpeditionerna i rote 12 och rote 14. Därför beslöt stadsfullmäktige att ny rote, rote 25, skulle inrättades inom dessas geografiska område. Rote 25 erhöll namnet Barnängsroten från rote 12 som samtidigt namnändrades till Danviksroten.

Efter bildandet av Sofia församling den 1 maj 1917 ändrade rote 25 namn till Nytorgsroten och rote 14 till Katarina mellanrote, men fortsatte allmänt att kallas Skanstullsroten. Rote 14 fortsatte att tillhöra Katarina församling efter församlingsdelningen

Rotens namn

 • Katarina sydvestra rote 1878–1886
 • Katarina västra rote 1887–1893
 • Skanstullsroten 1894–30 april 1917
 • Katarina mellanrote 1 maj1917–30 juni 1926

Tjänstgörande rotemän

 • Gustaf Wessberg 1878–1898
 • Mauritz Ahlm 1898–1926

Rotemansexpeditionens adresser

 • Götgatan 44 1878–1881
 • Södermanlandsgatan 9 (Södermannagatan) 1881–1889
 • Götgatan 73 1889–1899
 • Åsögatan 42 C 1899–1902
 • Katarina Bangata 9 A 1902–30 juni 1926

Skanstullsrotens (Katarina mellanrotes) arkiv omfattar 10 hm, tiden 1878–1927. Verksamhetstiden var 1 januari 1878–30 juni 1926.

Uppdaterad