Rotemansarkivet Rote 11, Artelleriroten

SE/SSA/0032/03/11 

De första rotarna som bildades i Hedvig Eleonora församling efter rotemanssystemets tillkomst 1878 var rote 11 Ladugårdslands/Östermalms östra rote med Djurgården, rote 9 Ladugårdslands/Östermalms vestra rote och rote 10 Ladugårdslands/Östermalms mellersta rote.

Inflyttningen till de tre rotarna i Hedvig Eleonora församling var betydande under 1880-talets andra hälft. En fjärde rote, rote 20 Narvaroten, inrättades därför 1891. Samtidigt ändrades övriga rotars namn till rote 11 Östermalms kyrkorote, rote 9 Humlegårdsroten och rote 10 Nybroroten. Rote 11 ändrade åter namn 1894 till Grefbroroten.

Hedvig Eleonora församling delades till tre den 1 maj 1906: Hedvig Eleonora (mellersta delen), Engelbrekt (västra) och Oscar (östra). Rote 11 fortsatte att tillhöra Hedvig Eleonora församling, men namnändrades då till Artilleriroten.

Rotens namn

 • Ladugårdslands/Östermalms östra rote med Djurgården 1878-1890
 • Östermalms kyrkorote 1891–1893
 • Grefbroroten 1894-30/4 1906
 • Artilleriroten 1/5 1906-30/6 1926

Tjänstgörande rotemän

 • August Jakobsson 1878-1904
 • Oscar Fogelström (sedan rote 24) 1905-1906
 • Gösta Jakobsson (från rote 24) 1906-1926

Rotemansexpeditionens adresser

 • Nya Jernvågen (Järnvågen, Allmänna gränd) 1878-1884
 • Grevgatan 7 B 1884-1885
 • Grevgatan 8 B 1885-1895
 • Grevgatan 20 1895-1903
 • Grevgatan 43 1903-30/4 1906
 • Artillerigatan 48 A 1/5 1906-1916
 • Kommendörsgatan 25 1916-30/6 1926

Artillerirotens arkiv omfattar 12,7 hm, tiden 1877-1930. Verksamhetstiden var 1 januari 1878-30 juni 1926.

Uppdaterad