Rotemansarkivet Rote 8, Roslagsroten

SE/SSA/0032/03/08

Rote 8 Roslagsroten tillhörde Jakobs och Johannes församling när rotemaninstitutionen inrättades 1878. Rote 21 Vanadisroten tillkom den 1 januari 1893 efter delning av Roslagsroten.

Den 1 maj 1907 genomfördes en delning av församlingen, den ena benämndes Jakobs församling och den andra Johannes församling, enligt Kungl. Maj:ts delningsbeslut 1905. Gränsen mellan församlingarna drogs vid Lutternsgatan, f.d. östra delen av Kungsgatan. Rote 8 och 21 kom att tillhöra Johannes församling, rote 7 Jakobs församling. Skiljegränsen mellan rotarna 8 och 21 gick i Odengatan.

Rotens namn

  • Jakobs norra rote med Johannis 1878-1892 (Jakob och Johannes församling)
  • Roslagsroten 1893-30/4 1907 (Jakob och Johannes församling)
  • Roslagsroten 1/5 1907-30/6 1926 (Johannes församling)

Tjänstgörande rotemän

  • Sten Gillberg 1878-1889
  • Knut G. Sandstedt 1890-1923
  • Harald Martin 1923-1926

Rotemansexpeditionens adresser

  • Johannes östra kyrkogata 3 1878-1881
  • Regeringsgatan 74 B 1881-1926

Roslagsrotens arkiv omfattar 13,4 hm, tiden 1877-1927. Verksamhetstiden var 1 januari 1878-30 juni 1926.

Uppdaterad