Rotemansarkivet Rote 7, Jakobsroten

SE/SSA/0032/03/07

Rote 7 Jakobsroten och rote 8 Roslagsroten tillhörde Jakobs och Johannes gemensamma församling när rotemansinstitutionen inrättades 1878. Rote 21 Vanadisroten tillkom den 1 januari 1893 efter delning av Roslagsroten.

Enligt Kungl. Maj:ts beslut genomfördes en delning av församlingen den 1 maj 1907. Den ena fick namnet Jakobs församling och den andra Johannes församling. Gränsen mellan församlingarna drogs vid Lutternsgatan, f.d. östra delen av Kungsgatan. Rote 7 kom att tillhöra Jakobs församling, rote 8 och rote 21 Johannes församling. Skiljegränsen mellan de sistnämnda gick vid Odengatan.

Rotens namn

 • Jakobs södra rote 1878–1892
 • Jakobsroten 1893–30/6 1926

Tjänstgörande rotemän

 • Oscar Åkerhjelm 1878–1887
 • Emil Lind 1887–1908
 • Carl S. Alm (från rote 15) 1908–1926

Rotemansexpeditionens adresser

 • Mäster Samuelsgatan 19 B 1878 (t.o.m. september)
 • Norrlandsgatan 36 1878–1884
 • Jakobsbergsgatan 19 A 1884–1886
 • Malmskillnadsgatan 48 C 1886–1887
 • Norrlandsgatan 9 1887–1890
 • Mäster Samuelsgatan 35 1890–1893
 • Mäster Samuelsgatan 17 1893–1895
 • Jakobsbergsgatan 17 1895–1899
 • Lästmakargatan 20 1899–1915
 • Jakobsgatan 4 1915–1926

Jakobsroten omfattar 15 hm, tiden 1877–1927. Verksamhetstiden var 1 januari 1878-30 juni 1926.

Uppdaterad