Rotemansarkivet Rote 6, Observatorieroten

SE/SSA/0032/03/06)

Rotarna i Adolf Fredriks församling utgjordes av Adolf Fredriks norra rote (rote 6) och Adolf Fredriks södra rote (rote 5) när rotemanssystemet infördes 1878. En ny rote inrättades 1887 då rote 18 bildades, kallad Adolf Fredriks västra rote. Rote 6 namnändrades till Adolf Fredriks östra rote, medan rote 5 behöll sitt namn.

I början av 1894 ändrades namnen åter: 6:e roten till Norrtullsroten, 5:e roten till Tegnérroten och 18:e roten till Sabbatsbergsroten. Bara några år senare, i oktober 1897, flyttades gränserna mellan rotarna då rote 22 tillkom. Eftersom rote 6 inte längre sträckte sig till Norrtull ändrades dess namn till Observatorieroten och den nybildade, nordligaste roten nr 22 fick namnet Norrtullsroten.

Efter att Adolf Fredriks församling hade delats den 1 maj 1906 kom rote 6 Observatorieroten att tillhöra nybildade Gustav Vasa församling. Matteus församling bildades också vid samma tidpunkt.

Rotens namn

 • Adolf Fredriks norra rote 1878-1886
 • Adolf Fredriks östra rote 1887-1893
 • Norrtullsroten 1894-30/9 1897
 • Observatorieroten 1/10 1897-30/6 1926

Tjänstgörande rotemän

 • Anselm Bohman 1878-1886
 • Josef Nyström (sedan i rote 2) 1887-1902
 • Conrad Lennartsson 1902-1923
 • Frans Bergman-Paul (från rote 35) 1923-1926

Rotemansexpeditionens adresser

 • Norrtullsgatan 2 1878-1879
 • Norrtullsgatan 5 1879-1883
 • Observatoriegatan 3 (före 1885 Parisgränden 3) 1883-1886
 • Norrtullsgatan 1 B 1886
 • Karlbergsvägen 12 1886-1891
 • Vegagatan 18 1891-30/6 1926

Observatorierotens arkiv omfattar 13,1 hm, tiden 1877-1927. Verksamhetstiden var 1 januari 1878-30 juni 1926.

Uppdaterad