Rotemansarkivet Rote 5, Tegnérroten

SE/SSA/0032/03/05

De första rotarna i Adolf Fredriks församling var Adolf Fredriks södra rote (rote 5) och Adolf Fredriks norra rote (rote 6). En ny rote inrättades 1887 då rote 18 bildades, kallad Adolf Fredriks västra rote. Rote 5 behöll sitt namn, medan rote 6 ändrades till Adolf Fredriks östra rote. I januari 1894 ändrades namnen åter: 5:e roten till Tegnérroten, 6:e roten till Norrtullsroten och 18:e roten till Sabbatsbergsroten..

På grund av den kraftigt ökande folkmängden i Adolf Fredriks församling beslöt Kungl. Maj:t att församlingen skulle delas till tre den 1 maj 1906: Adolf Fredrik, Gustav Vasa och Matteus församlingar. Den nya Adolf Fredriks församling med ändrade geografiska gränser omfattade därefter två rotar, rote 5 Tegnérroten och rote 18 Teknologroten (f.d. Adolf Fredriks västra rote).

Rotens namn

 • Adolf Fredriks södra rote 1878-1893
 • Tegnérroten 1894-30/6 1926

Tjänstgörande rotemän

 • Carl Fredrik Lagercrantz 1878-1879
 • Knut Holm 1880-1911
 • Sigurd Giertta 1911-1926

Rotemansexpeditionens adresser

 • Stora Badstugatan 19 (Sveavägen) 1878-1880
 • Stora Badstugatan 23 (Sveavägen) 1880-1891
 • Tegnérlunden 10 1891-1892
 • Tegnérgatan 36 1892-1895
 • Wallingatan 14-16 1895-1899
 • Wallingatan 30 (42 från 1915) 1899-30/6 1926

Tegnérrotens arkiv omfattar 14,1 hm, tiden 1878-1930. Verksamhetstiden var 1 januari 1878-30 juni 1926.

Uppdaterad