Rotemansarkivet Rote 4, Kungsbroroten

SE/SSA/0032/03/04

Ursprungligen hade Kungsholms (Ulrika Eleonora) församling endast en rote, rote 4 Kungsholmsroten. Till följd av befolkningsökningen under 1880-talets början blev belastningen för en enda rotemansexpedition för hög. Rote 4 delades därför till två, Kungsholms östra rote (rote 4) och Kungsholms västra rote (rote 17) den 12 februari 1885.

Liksom många andra rotar namnändrades dessa den 1 januari 1894 till Kungsbroroten (rote 4) och Kronobergsroten (rote 17). Gränsen mellan rotarna utgjordes av Pilgatan från Mälaren till Fleminggatan och Inedalsgatan från Fleminggatan till Karlbergssjön. Blekholmen tillhörde rote 4 och Kungsholms församling till 1924 då den överfördes till Klara församling och rote 2-3 Klararoten.

Utsnitt ur Lundgrens karta från 1885, Kungsbro

Länk till 1885 års Stockholmskarta av A. R. Lundgren

Rotens namn

  • Kungsholmsroten 1878-11 februari 1885
  • Kungsholmens östra rote 12 februari 1885-1893
  • Kungsbroroten 1894-30 juni1926

Rotemansexpeditionens adresser

  • Hantverkargatan 18 1878-1879
  • Parmmätargatan 7-9 1879-1886
  • Hantverkargatan 23 A 1886-1890
  • Hantverkargatan 8 1890-1905
  • Hantverkargatan 32 1905-30/6 1926

Tjänstgörande rotemän

  • Fredrik Lund 1878-1914
  • Anton Molin 1914-1926

Kungsbrorotens arkiv omfattar 12,3 hm, tiden 1 januari 1878-30 juni 1926.

Läs mer och sök i Rotemansarkivet

Länk till Rotemansarkivet

Uppdaterad