Rotemansarkivet Rote 2-3, Klararoten

SE/SSA/0032/03/02-03

De ursprungliga rotarna i Klara församling utgjordes av Klara södra rote (rote 2) och Klara norra rote (rote 3), tillkomna 1878.

Den snabba folkökningen i Stockholm ledde till att rotegränserna ändrades och rotarna delades upp i mindre enheter. Denna befolkningsökning gällde inte för Klara församling. Den tidiga kontoriseringen av området medförde att invånarantalet sjönk i rote 2 och rote 3. Mantalsnämnden beslöt därför att dessa rotar skulle sammanslås till en rote, Klararoten (rote 2-3), från och med den 1 augusti 1916.

En smärre gränsdragning gjordes 1924 i Klararoten då kvarteren Norra och Södra Blekholmen överfördes från Rote 4 Kungsbroroten till Klararoten. Större delen av dessa två kvarter bytte då namn till Saluhallen.

Rote 2–3, utsnitt ur Lundgrens kara från 1885

Länk till 1885 års Stockholmskarta av A. R. Lundgren

Rotens namn

  • Klara södra rote (rote 2) 1878-1893
  • Klara kyrkorote (rote 2) 1894-31/7 1916
  • Klara norra rote (rote 3) 1878-1893
  • Hötorgsroten (rote 3) 1894-31/7 1916
  • Klararoten (rote 2 och rote 3) 1/8 1916-30/6 1926

Tjänstgörande rotemän

  • Gustaf Öström 1916-1926

Rotemansexpeditionens adress

  • Slöjdgatan 9 1/8 1916-30/6 1926

Klararotens arkiv omfattar 0,6 hm, tiden 1890-1926. Verksamhetstiden var 1 augusti 1916–30 juni 1926. Januari 1878–31 juli 1916 se Rote 2 Klararoten (se/ssa/0032/03/02) och Rote 3 Hötorgsroten (se/ssa/0032/03/03).

Läs mer och sök i Rotemansarkivet

Länk till Rotemansarkivet

Uppdaterad