Rotemansarkivet Rote 1, Storkyrkoroten

SE/SSA/0032/03/01

Rote 1 Storkyrkoroten inrättades 1878 och hörde till Storkyrkoförsamlingen (Nikolai församling). Roten omfattade nuvarande Gamla Stan, Riddarholmen och Strömsborg. Rotens gränser förblev i stort sett desamma under hela rotemansperioden (1878-1926). En smärre förändring inträffade den 1 maj 1906 då kvarteret Norrbro överfördes till rote 1 från rote 2 Klara kyrkorote. Dessutom tillhörde Stockholms stads rannsakningsfängelse (vid Myntgatan) och Sjömanshuset (vid Gaffelgränd) rote 12, Katarina sydvästra rote, fram till 1887.

Del av Lundgrens karta Rote 1

Länk till 1885 års Stockholmskarta av A. R. Lundgren

Tjänstgörande rotemän

  • Gustaf Hedström 1878–1914
  • Gustaf Johansson 1914–1923
  • Fritiof A. Gustafsson 1923–1926

Rotemansexpeditionens adresser

  • Prästgatan 46 1878–1879
  • Munkbrogatan 6 1879–1889
  • Svartmangatan 21–23 1889–1926

Storkyrkorotens arkiv omfattar 11 hm, tiden 1878–1927. Verksamhetstiden var 1 januari 1878–30 juni 1926.

Läs mer och sök i Rotemansarkivet

Länk till Rotemansarkivet

Uppdaterad