Rosenströms, Axel Mårten, samling

1768-1904

SE/SSA/0645

Axel Mårten Rosenström (1845-1935) var 1674-1871 e.o. notarie vid Auktionsverket, 1871-1875 och syssloman vid Sabbatsbergs ålderdomshem (fattighus) 1875-1900.

Bortsett från en del handlingar som rör Rosenström och hans hustru består samlingen av handlingar från hans tid som syssloman, t.ex. tryckta instruktioner för fattighuset 1827-1904, spridda år, matsedlar och historik.

Uppdaterad