Rosenlunds vård- och ålderdomshem

1888-1974

SE/SSA/1174

Katarina och Maria församlingar inrättade fattighus under 1740-talet. Maria församlings första fattighus i hörnet Hornsgatan-Bellmansgatan förstördes vid den stora branden 1759, men ett nytt uppfördes snart på samma plats. Det var i bruk som fattighus till 1888.

Katarina fattighus, beläget på Götgatan i det s.k. "Lillienhoffska huset" vid nuvarande Medborgarplatsen, användes som fattighus åren 1745-1889. Sistnämnda år överfördes de båda församlingarnas fattighjon till det stora, nyuppförda Södermalms fattighus vid Skånegatan 1, från 1899 benämnt Rosenlunds ålderdomshem.

Runt sekelskiftet förändrades intagningsbestämmelserna, liksom kraven på vad en fattigvårdsinrättning skulle bistå de fattiga intagna med. Deras tillvaro blev därefter humanare då underhållstagarna fick ha bostad med värme, få hjälp med tvätt, tre mål mat om dagen samt ett mindre månatligt penningunderstöd efter den enskildes behov. Samtidigt ändrades benämningen fattighus till ålderdomshem. Verksamheten pågår fortfarande.

I arkivet ingår t.ex. årsberättelser 1888-1964, patientregister 1915-1941 och handlingar angående intagna 1888-1927.

Uppdaterad