Riddarholmens kyrkoarkiv (Riddarholmsförsamlingen)

23-1815SE/SSA/0013

Franciskanernas klosterkyrka på Riddarholmen grundlades i slutet av 1260-talet. 1551-1638 lydde kyrkan under Storkyrkan i Gamla Stan. Sistnämnda år blev Riddarholmsförsamlingen självständig. I början av 1800-talet blev Riddarholmskyrkan den kungliga gravkyrkan. I december 1807 införlivades Riddarholmens församling åter med Storkyrkoförsamlingen.

Arkivet omfattar tiden 1623-1815 och innehåller t.ex. födelse- och dopböcker 1636-1807, husförhörslängder 1689-1730, handlingar angående kyrka, kyrkogård m.m. 1600-1700-talen.

Länk till regstrerade Riddarholmens begravningsbok 1659-1737

Uppdaterad