Renhållningsverket

1859-1926

SE/SSA/0042C

Avträdesrenhållningen ombesörjdes av enskilda entreprenörer till 1859 då Stockholms stads renhållningsverk inrättades. Latrinavfallet tömdes på Fjäderholmarna som hade inköpts av Stockholms stad 1849. 1895 övertog Renhållningsverket också renhållning av gator och allmänna platser från fastighetsägarna. Renhållningsverket sorterade under Drätselnämndens andra avdelning till 1920 då Renhållningsverket överfördes till den samma år bildade Gatunämnden.

I arkivet förvaras handlingar t.o.m. 1926, t.ex. orderböcker för hämtning av latrinkärl, personalrullor, liggare över gatu-, gårds- och snörenhållning.

Uppdaterad