Rannsakningsfängelset (Stockholms stads rannsakningsfängelse)

1850-1947

SE/SSA/0035

Rannsakningsfängelset, även kallat Cellfängelset, började byggas i kvarteret Mars i Gamla stan år 1846. Den 1 april 1852 öppnades fängelset för de första fångarna. Fängelset tog emot både manliga och kvinnliga häktesfångar. Fångarna stannade inte länge i fängelset. De som efter rannsakning dömdes till fängelsestraff förflyttades till andra fängelser och de dödsdömda fick vänta här på domens verkställande. År 1911 flyttades verksamheten till en ny byggnad i kvarteret Kronoberg på Kungsholmen. Rannsakningsfängelset upphörde 1947 och ersattes av Stockholms stadshäkte, numera Kronobergshäktet.

Framförallt innehåller Rannsakningsfängelsets arkiv mängder av liggare och register över fångarna, huvudförteckningar över fångar 1852-1939 (serie D IIIa) och straffjournaler för domstols- och polisfångar 1864-1943 (D IIIg) kan nämnas som exempel. Ritningar, 1840-tal, av stadsarkitekt per Axel Nyström d.ä. förvaras i Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv. Handlingar rörande fängelset ingår även i arkivet Överståthållarämbetets äldre kansliavdelning (se/ssa/0018): Diverse handlingar rörande fängelserna 1852-1858 (F IV). I Stockholms stads rannsakningsfängelses kyrkoarkiv (se/ssa/6070) förvaras kyrkoböcker 1852-1947.

Uppdaterad