Rålambshovs idrottsförening (IF)

1968-1979

SE/SSA/oförtecknat

1919 inbjöds intresserade ynglingar till bildande av en idrottsförening genom ett anslag i porten till Hantverkargatan 45-47. Rålambshovs idrottsförening (RIF) kom till och det första sammanträdet hölls den 28 maj 1919. RIF hade framgångar i fotboll under 1920-talet. Under samma tidperiod spelades även bandy. 1929 tillkom en ishockeysektion.

Idrottsföreningens oordnade och oförtecknade arkiv består av 9 volymer tiden 1968-1979. Handlingar från tiden 1919-1967 saknas helt och hållet. I arkivet "Bertil Elbes samling" (volym B III:1) ingår dock jubileumstidningen "Rålambshofaren" 1944 vilken innehåller föreningens historik.

Uppdaterad