Rådhusrättens förmyndarskapsavdelning/Förmyndarkammaren

925-1947

SE/SSA/0145B

Uppdelningen av frågor rörande förmyndarskap mellan Rådhusrättens första avdelning och Förmyndarkammaren skedde genom kunglig instruktion den 9/4 1856.

Första avdelningen blev den dömande instansen i ärenden rörande förmynderskap, testamenten, arv och bouppteckningar vilka tidigare hade handhafts av Justitiekollegium (se/ssa/0145A), medan Förmyndarkammaren anförtroddes förvaltningsfrågorna.

Förmyndarkammarens verksamhet upphörde med 1956 års utgång och dess befogenheter som överförmyndare i Stockholm överfördes samtidigt till Stockholms stads överförmyndarnämnd (se/ssa/1135). Förmyndarkammarens arkiv innehåller handlingar rörande omyndiga barn, omyndigförklarade och dödsbon 1925-1947.

Uppdaterad