Rådhusrätten, avdelning 1-8

(1830-) 1850-1930

SE/SSA/0141-0143

År 1850 genomgick Magistraten och Rådhusrätten en omfattande reform. Rådhusrätten som tidigare varit indelad i tre divisioner, delades in i sex avdelningar. 1909 tillkom en sjunde avdelning och 1918 en åttonde.

Uppdaterad