Rådhusbyggnadskommittén 1906-1909

1906-1909SE/SSA/0219

Rådhusbyggnadskommittén hade i uppdrag att lämna förslag till ett nytt rådhus i kvarteret Eldkvarn. Utöver 4 volymer med kommitténs handlingar omfattar arkivet ett stort antal ritningar (tävlingsförslag) utförda av bl.a. arkitekterna Charles Lindblom, Ragnar Östberg, Carl Westman och Ivar Tengbom. Ritningarna (NS 11) förvaras hos Stadsarkivets kart- och ritningssektion.

Senare fattades beslut om att rådhuset istället skulle uppföras i kvarteret Fruktkorgen och att ett stadshus skulle byggas på Eldkvarnstomten. Ragnar Östberg fick i uppdrag att rita det nya stadshuset.

Uppdaterad