Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet)

1918-1974

SE/SSA/1311

Rådet till skydd för Stockholms skönhet inrättades av stadsfullmäktige 1919. Sedan dess har Skönhetsrådet, som det allmänt kom att kallas, fungerat som ett från den övriga kommunala förvaltningen fristående, rådgivande organ i stadsmiljöfrågor.

Äldre kvartersregister, korrespondens, vissa personalhandlingar och räkenskaper tiden 1918-1974 förvaras hos Stockholms stadsarkiv, fotografier och ritningar förvaras hos Stockholms stadsmuseum och arkivet i övrigt hos Skönhetsrådets kansli.

Uppdaterad