R W Lönnerbergs samling

1550-1810

SE/SSA/1396

Samlingen överlämnades till Stockholms stadsarkiv år 1991 tillsammans med Nya Elementarskolans arkiv. Det mest omfattande materialet i samlingen utgörs av nidskrifter (s.k. "paskiller") från 1760-talet till ca 1810, med stor tonvikt på åren 1788-1790.

Nidskrifterna m.m. deponerades till Nya Elementar av fil. dr. R W Lönnerberg. I samlingen ingår även ett originalbrev, daterat 15/12 1550, från Gustav Vasa till Lars Turesson och Gabriel Christiernsson. Originalet förvaras i kassaskåp, en kopia i arkivet.

Uppdaterad