Provisoriska sjukhuset vid Tjärhofsgatan

1875

SE/SSA/0259R

Sedan Katarina sjukhus vid Sandbergsgatan reserverats för smittkoppssjuka, öppnades den 29 december 1873 ett provisoriskt sjukhus med 100 sängplatser i Sivertska kasernen vid Tjärhofsgatan 11. Sjukhuset stängdes i oktober 1874, men öppnades åter i januari 1875. Det utökades då till 150 sängar, men fick återigen stänga den 12 juli 1875. Arkivet består enbart av 3 volymer in- och utskrivningsjournaler 1875.

Uppdaterad