Provisoriska sinnessjukhuset vid Södermannagatan 13

904-1932

SE/SSA/0259P

Det provisoriska sjukhuset inrättades i kvarteret Oron 1905 och stängdes 1909 då det stora nybyggda sinnessjukhuset, Långbro sjukhus, togs i bruk 1909. 1917-1918 öppnades det provisoriska sjukhuset åter, då platserna vid Långbro inte räckte till. Ännu en period, 1920-1932, användes sinnessjukhuset, då med 50 platser för kvinnor. Arkivet innehåller patienthandlingar och räkenskaper. Se även Katarina sinnessjukhus´ arkiv (se/ssa/0249C).

 

Uppdaterad