Provisoriska sinnessjukavdelningen i S:t Görans barack

1923-1933

SE/SSA/0259O

Då vårdplatser för psykiskt sjuka inte räckte till på stadens sjukhus, t.ex. Katarina sjukhus och Maria sjukhus på Södermalm, Konradsbergs sjukhus (senare Rålambshov) på Kungsholmen, anordnades periodvis platser på tillfälliga vårdanstalter.

Endast tre patientjournaler har bevarats från sinnessjukavdelningen i S:t Görans barack.

Uppdaterad