Pro Patria kyrkoarkiv

SE/SSA/0078

Sällskapet Pro Patria (se/ssa/6041) bildades redan på 1700-talet och öppnade ett barnbördshus 1774. Till barnbördshuset ordnades så småningom en egen kyrkoverksamhet. Pro Patria kyrkoarkiv omfattar födelse- och dopböcker 1865-1951, bilagor till födelse- och dopböckerna 1865-1947 och död- och begravningsböcker 1865-1951. Det är oklart när verksamheten började och slutade.

Uppdaterad