Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn/Gålöstiftelsen

1833-1948

SE/SSA/0469A

En anstalt för vård och fostran av ungdomar som saknade riktig föräldravård öppnades 1831 på Tjärhovsgatan 12. 1861 flyttade anstalten till egendomen Stegsholm på Gålön i Österhaninge socken.

Anstalten avvecklades under 1940-talet och omvandlades till Gålöstiftelsen med uppgift att utdela stipendier och andra bidrag till studiebegåvad ungdom.

Arkivet omfattar drygt 20 hm och innehåller bl.a. ansökningshandlingar för barn 1832-1938.

Uppdaterad