Polisvaktdistrikt (Överståthållarämbetet för polisärenden)

1852-1920 (-1973)

År 1850 genomfördes en omfattande omorganisation av polisen i Stockholm då staden indelades i polisvaktdistrikt. Varje distrikt motsvarade ungefär en församling. Polisvaktdistrikten upphörde 1967. Polisvaktdistriktens rapportböcker med register (B Ia-B Ib) är arkivens mest efterfrågade material. I rapportböckerna antecknades dag för dag de brott som skedde i distrikten.

Se filmen om hur du hittar i Polisvaktdistrikens register

I huvudsak omfattar arkiven handlingar till ca 1920, tiden därefter förvaras fortfarande hos Polismyndigheten i Stockholms län. Ett undantag utgörs av Polisvaktdistrikt 1 Nikolai (Storkyrkoförsamlingen) vars arkiv, 1866-1973, i sin helhet har överlämnats till Stockholms stadsarkiv (förteckning se/ssa/0027/01). Övriga polisvaktdistrikt förvarade i Stadsarkivet är:

 • Polisvaktdistrikt 2 Maria 1871-1945 (se/ssa/0027/02),
 • Polisvaktdistrikt 3 Kungsholmen 1850-1926 (se/ssa/0027/03),
 • Polisvaktdistrikt 4 Klara 1871-1936 (se/ssa/0028/04),
 • Polisvaktdistrikt 5 Adolf Fredrik 1862-1946 (se/ssa/0028/05),
 • Polisvaktdistrikt 6 Jakob och Skeppsholmen 1868-1944 (se/ssa/0028/06),
 • Polisvaktdistrikt 7 Östermalm 1866-1934 (se/ssa/0029/01),
 • Polisvaktdistrikt 8 Katarina 1868-1941 (se/ssa/0029/02),
 • Polisvaktdistrikt 9 Johannes 1883-1929 (se/ssa/0029/03),
 • Polisvaktdistrikt 10 Brännkyrka 1913-1919 (se/ssa/0029/05) samt
 • Djurgårdens polisvaktdistrikt 1868-1929 (se/ssa/0029/04) och
 • Vaktstationen på Hälsingegatan 1892-1943 (se/ssa/0029/04).

Uppdaterad