Perukmakarämbetet

1828-1949

SE/SSA/0633

Perukmakarämbetets arkiv omfattar två volymer. Den ena innehåller Perukmakarämbetets protokoll 1828-1833, den andra Perukmakarföreningens handlingar bestående av protokoll, årsberättelser, perukmakarvisor och några bilder 1886-1949.

Uppdaterad