Pergamentbrevsamlingen

1389-1812

SE/SSA/0950

Stockholms stadsarkivs samling av förtecknade pergamentbrev omfattar ca 560 nummer. Ett kortregister som är upplagt kronologiskt, topografiskt och efter personnamn förvaras i Stockholms stadsarkivs forskarexpedition.

Länk till digitala Pergamentbrevsamlngens kortegistret

Uppdaterad